Program

09:30 – 10:00 REJESTRACJA

10:00 – 10:30 OTWARCIE KONGRESU
dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego
dr Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych
prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG
adw. Jerzy Glanc – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
r. pr. Zbigniew Tur – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

10:30-11:30 I. DEBATA „EDUKACJA PRAWNA – SZANSE I WYZWANIA”
Prowadząca: Agnieszka Michajłow

Zaproszeni goście:
dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Katarzyna Hall – Prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja
SSR Dorota Zabłudowska – Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
r. pr. Danuta Wawrowska – Członkini Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych
adw. Marcin Derlacz – Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej

11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-13:20 II. PANEL „EDUKACJA PRAWNA W SZKOLE”
Prowadząca: r. pr. Anna Kluczek-Kollar – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

„Edukacja prawna – współpraca instytucjonalna z wymiarem sprawiedliwości”
SSR Karolina Kondracka, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

„Metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych”
adw. dr Łukasz Kodłubański, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku

„Nowe metody nauczania w zakresie edukacji prawnej”
dr Olga Śniadach, Wydział Prawa i Administracji UG

„Edukacja prawna w szkole jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne”
Dariusz Zelewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach

13:20 – 13:45 DYSKUSJA
13:45 – 14:45 LUNCH

14:45-16:05 III. PANEL „EDUKACJA PRAWNA – DOBRE PRAKTYKI”
Prowadząca: adw. dr Dominika Wetoszka – Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

„Akcje edukacyjne z perspektywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”
SSR Jolanta Jeżewska, Sąd Rejonowy w Gdyni

„Rola edukacji prawnej w budowaniu społeczeństwa inkluzywnego i otwartego”
Zofia Lisiecka, Gdańska Fundacja Inkluzja

„Niebieski Parasol Radcy Prawnego – edukacja według samorządu radcowskiego”
r. pr. Szymon Dejk, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Fundacja Teneo

„Adwokat przydaje się w życiu – program edukacyjny adwokatury”
adw. Małgorzata Głódkowska, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

„Interaktywne narzędzia docierania z edukacją prawną do młodzieży”
Zofia Branicka, Fundacja Court Watch Polska

16:05 – 16:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

RADA PROGRAMOWA:
Joanna Cwojdzińska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Alicja Dżuryk – Fundacja Teneo, Pomorska Izba Adwokacka
r. pr. Anna Kluczek-Kollar – Gdańska Fundacja Inkluzja, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Kamil Olzacki – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
r. pr. Jakub Puszkarski – Fundacja Teneo, Wydział Prawa i Administracji UG
r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
dr Olga Śniadach – Wydział Prawa i Administracji UG
adw. dr Dominika Wetoszka – Pomorska Izba Adwokacka
r. pr. Magdalena Witkowska – Krajowa Izba Radców Prawnych
SSR Dorota Zabłudowska – Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję