II KONGRES EDUKACJI PRAWNEJ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | 7 grudnia 2023 roku

Fundacja TENEO oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Kongresie Edukacji Prawnej wszystkie osoby zainteresowane znaczeniem prawa w życiu codziennym.

Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawnym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla powszechnego wprowadzenia elementów prawa do systemu edukacji.

Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, również tych najmłodszych, w dobie często zmieniającego się i coraz bardziej skomplikowanego prawa, staje się koniecznością. Jest to również istotny element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim eksperci ds. edukacji, środowisko nauczycielskie i akademickie, przedstawiciele zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych.

Organizatorem II Kongresu Edukacji Prawnej jest Fundacja Teneo, której celami statutowymi są upowszechnianie wiedzy prawnej wśród społeczeństwa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych m.in. dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz innych wybranych grup społecznych, a także nieodpłatne poradnictwo prawne dla osób niemogących ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku – współorganizator Kongresu – jest jednostką organizacyjną samorządu radców prawnych, tworzoną przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, której celem jest m.in. współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa oraz przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego.


II Kongres Edukacji Prawnej jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska w ramach umów na prowadzenie PNPP nr RWB-W/5200/WRS/711/U-W.BIEŻ./2022 oraz PNPO nr RWB-W/5198/WRS/709/U-W.BIEŻ./2022.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję