Program

7 grudnia 2023 roku

09:30-10:00 REJESTRACJA

10:00-10:30 OTWARCIE KONGRESU (Audytorium A)

r. pr. Tomasz Sadowski – Wiceprezes Fundacji Teneo
r. pr. Magdalena Witkowska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wystąpienia zaproszonych gości:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego
i równego traktowania

Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UG

r. pr. Izabela Konopacka – Prezydent Federacji Adwokatur Europejskich

r. pr. Ewa Gryc-Zerych – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

adw. Bartosz Golejewski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

SSR Dorota Zabłudowska – Członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

10:30-11:30 I PANEL DYSKUSYJNY „EDUKACJA PRAWNA – NOWE OTWARCIE” (Audytorium A)

Prowadzący: Jakub Kaługa, dziennikarz, reporter RMF FM

Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka, twórczyni bloga „Babka od histy”

SSR Paweł Juszczyszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Paweł Lęcki, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie

prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-13:15 II BLOK WARSZTATOWY (Sale: 1039, 2026, 3041, 3044, 3050, 3065)

Prowadząca: dr Olga Śniadach, Wydział Prawa i Administracji UG

Warsztaty będą odbywać się równolegle w wyznaczonych salach. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy.

1. Nauczanie prawa poza schematami (sala 3041) – dr Anna Podolska, dr hab. Maciej Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji UG
2. Wszystkie drogi prowadzą na aplikację – jak zostać prawnikiem z uprawnieniami? (sala 3044) – dr Bartosz Szolc-Nartowski, Wydział Prawa i Administracji UG, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
3. Chat GPT w edukacji – szansa czy zagrożenie? (sala 3050) – Wojciech Jankowski, Wydział Prawa i Administracji UG
4. Jak nauczyć formułować pismo procesowe? Metodyka pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z WOS (sala 3065) – Dawid Rogoziński, Wydział Prawa i Administracji UG
5. Jak aktywnie uczyć o procesie – scenariusze zajęć lekcyjnych (sala 2026) – SSR Joanna Hetnarowicz-Sikora, SSR Rafał Rudnicki, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
6. Nie daj się złapać na fake-newsa (sala 1039) – Filip Szulik Szarecki – koordynator projektu Wojownicy Klawiatury

13:15-13:45 SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW

13:45-14:30 PRZERWA KAWOWA

14:30-16:00 III PANEL “DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI PRAWNEJ” (Audytorium A)

Prowadząca: adw. Dominika Merchel-Hinc, Fundacja Teneo

Wprowadzenie: dr Kamila Stępień-Rejszel, psycholog, pedagog, Edukator PD, KidsSkills. Zakład Dydaktyki i Andragogiki Instytutu Pedagogiki WNS UG.

r. pr. Ewa Gryc-Zerych – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
r. pr. Marta Kruk, Przewodnicząca Komisji Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych

adw. Małgorzata Głódkowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej Pomorskiej Izby Adwokackiej, Członkini Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej

SSR Jolanta Jeżewska, Członkini Zarządu Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia

Anna Ćwiklińska-Rutka, nauczycielka i koordynatorka projektów prawniczych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni

16:00-16:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

RADA PROGRAMOWA:

 • r. pr. Jakub Puszkarski Przewodniczący Rady Programowej – Prezes Zarządu Fundacji Teneo, Członek Prezydium Rady OIRP w Gdańsku, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UG
 • dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UG
 • r. pr. Agnieszka Budzyńska – Członkini Zarządu Fundacji Teneo
 • Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
 • Joanna Cwojdzińska – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Anna Ćwiklińska-Rutka – Nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
 • adw. Małgorzata Głódkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Członkini Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej
 • r. pr. Anna Kluczek-Kollar – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
 • Aneta Kotlenga – Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach
 • adw. Dominika Merchel-Hinc – Członkini Rady Fundacji Teneo
 • dr Olga Śniadach – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG ds. interesariuszy zewnętrznych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki prawniczej WPiA UG
 • SSR Dorota Zabłudowska – Członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję